Програм за Препродажба

King Sang Enterprise Co Ltd. програмот за препродажба е бесплатен и овозможува корисниците да можат да заработат од поставување на реклама за King Sang Enterprise Co Ltd. или специфични продукти на било кој сопствен сајт. Сите продажби што ќе се остварат од купувачи дојдени преку ваквите линкови ќе бидат запишани и соодветно ќе биде пресметан процент за заработка. Стандардниот процент за заработка изнесува 5%.

За повеќе информации, посетете ја страната со често поставувани прашања или прочитајте ги условите за препродажба.